Vi hjälper dig att förverkliga din dröm

Söker du ett attraktivt, funktionellt och säkert nytt badrum hjälper vi gärna dig. Vi utför all typ av plattsättning så som kök, golv och trappor m.m.
Våra plattsättare är utbildade och har erfarenhet av sättning av alla typer av kakel, klinker,mosaik och natursten.
Vi följer naturligtvis alla gällande branschregler och miljökrav. Och kvalitetssäkrar enligt PERs kontrollplan.

Trygghet och Garanti

Vårt företag innehar behörighet enligt PER:s branschregler
PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av Byggkeramikrådet. Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida (www.bkr.se) om du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet.

Auktoriserat företag

TB Plattsättning i Jönköping AB är ett auktoriserat företag som jobbar efter Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Kontakta oss